Veiligheidsvoorschriften

Neem bij het afsteken van vuurwerk altijd de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont of evt. een sigaar of sigaret.
 • Steek geen vuurwerk uit de hand af.
 • Houd afstand (6 meter is veilig)
 • Let op uw kleding! Draag geen brandbare stoffen zoals nylon. Draag geen capuchon.
 • Gooi nooit vuurwerk in de richting van mensen of dieren.
 • Verzwaar flessen met zand of water of gebruik een vuurwerkgrip/pijlenstandaard.
 • Let op de windrichting bij het afsteken
 • Steek kapot vuurwerk niet aan.
 • Mocht het vuurwerk niet afgaan wacht dan minimaal 10 minuten en steek het dan aan via de reservelont.
 • Stop vuurwerk niet in je broek-of jaszak.
 • Koop vuurwerk alleen bij een echte vuuwerkwinkel
 • Experimenteer niet!
 • De meeste ongelukken met vuuwerk gebeuren na de jaarwisseling. 
 • Ruim afgestoken vuurwerk 's nachts of óp nieuwsjaarsochtend vroeg op.

Wij verkopen t.b.v. uw veiligheid en die van uw kinderen o.a. pijlenstandaards, vuurwerkgrips en veiligheidsbrillen.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed uiteinde!